Master of Imagination 29.06.2013 Radom

All Posts
Forum IndexKonkursy

#1: Master of Imagination 29.06.2013 Radom Author: Rakso Post Posted: Pt May 31, 2013 03:09 PM
    ----
W imieniu White Tree mam przyjemność zaprosić wszystkich na IV edycje ogólnopolskiego konkursu malowania i rzeźbienia modeli figurkowych Master of Imagination. Konkurs odbędzie się w Radomiu 29.06.2013 roku podczas I Radomskiego Dnia Gier Bez Prądu.

Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 13 (ul. 25 Czerwca 79).

Czas zgłaszania prac: 9:00 - 13:00.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 17:30/18:00 (uściślimy niebawem).


Konkurs speed painting.

Godziny podamy wkrótce.

W ramach I Radomskiego Dnia Gier Bez Prądu odbędą się m.in.:
- Turniej wfb - Finał Turnieju 4 miast.
- Turniej MTG.
- Turniej Warhammer Inwazja.
- Pokazy gier planszowych, bitewnych, karcianych.
- Konkursy.

[img]http://whitetreeminiatures.files.wordpress.com/2011/12/logo_moi_04.jpg?w=590[/img]

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, w tym roku kilka zmian, które dla wygody są w innym kolorze.

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE
I. Zgłaszanie prac

1. Prace można zgłaszać w sklepie White Tree w Radomiu do dnia konkursu oraz na miejscu w dniu konkursu do godziny 13.30.
2. Uczestnik może zgłosić prace w każdej z wymienionych poniżej kategorii.
3. Do każdej kategorii można zgłosić maksymalnie trzy prace.
4. Każda praca musi być przypisana do jednej z kategorii konkursowych. Zgłaszając pracę uczestnik deklaruje do jakiej kategorii ją zgłasza.
5. W wyjątkowych okolicznościach członkowie jury mogą przenieść pracę do innej kategorii.
6. Dopuszczane jest zgłaszanie modeli wszystkich producentów, własnych rzeźb i konwersji modeli, nie ma wymogu zgodności pracy z zasadami jakiejkolwiek gry ani zachowania jakiejkolwiek skali.
7. Zgłaszane prace muszą być pomalowane oraz posiadać odpowiednie podstawki w zależności od kategorii. Wyjątkiem jest kategoria Rzeźba, w której prace nie mogą być pomalowane.
8. Nie dopuszcza się zgłaszania prac wykonanych przez inne osoby niż zgłaszający, prac grupowych oraz prac, które zajęły miejsca nagradzane (złoto, srebro, brąz) w innych konkursach.
9. Zgłoszenie pracy oznacza akceptację regulaminu oraz oświadczenie, że zgłaszający jest autorem zgłaszanej pracy.


II.Ocena prac
1. Ocena prac należy wyłącznie do członków jury.
2. Decyzje członków jury są ostateczne. O zmianie przyznanego miejsca lub wyróżnienia może zdecydować jedynie dyskwalifikacja pracy.
3. Ocenie podlega modelarska i malarska poprawność wykonania, zastosowanie technik malarskich i modelarskich, kreatywność, oryginalność oraz ogólne wrażenie wywoływane przez całą pracę, zarówno modelu jak i podstawki.
4. Ocenie nie podlega zgodność modeli z zasadami jakiejkolwiek gry, np. to jaki posiadają ekwipunek, jak liczny jest oddział i z jakich modeli się składa.
5. Pierwszym etapem jest wybór prac wyróżnionych, które przechodzą do finału. W tym etapie może przejść tylko jedna praca zgłaszającego z każdej kategorii.
6. Etap drugi to wybór prac nagrodzonych pierwszym, drugim i trzecim miejscem w danej kategorii.
7. Ostatnim etapem jest wybór najlepszej pracy całego konkursu wybieranej spośród zwycięskich prac z wszystkich kategorii.
8. W przypadku ilości prac niewystarczającej do wybrania trzech najlepszych miejsc w którejś z kategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i nagrodzenia tylko jednej, najlepszej pracy.


III.Dyskwalifikacja
1.Dyskwalifikacji podlegają wszystkie prace naruszające regulamin konkursu.
2.Zgłoszenie pracy cudzej lub zespołowej skutkuje dyskwalifikacją z konkursu wszystkich prac danego uczestnika.
3.Dyskwalifikacja może nastąpić po ogłoszeniu wyników i może skutkować zmianą przyznanych miejsc, nagród i wyróżnień.


KATEGORIE
I.Model pojedynczy - fantasy

1.Do kategorii kwalifikują się modele fantasy oraz historyczne z okresu do końca XIX wieku.
2.Pracę stanowi pojedynczy model o rozmiarze porównywalnym z pieszym człowiekiem w skali 32mm lub mniejszy.
3.Model powinien być umieszczony na wykończonej podstawce.
4.Rozmiar podstawki nie może przekraczać 10x10cm lub średnicy 10cm.


II.Model pojedynczy - SF
1.Do kategorii kwalifikują się modele science-fiction oraz historyczne z okresu od początku XX wieku.
2.Pracę stanowi pojedynczy model o rozmiarze porównywalnym z pieszym człowiekiem w skali 32mm lub mniejszy.
3.Model powinien być zamieszczony na wykończonej podstawce.
4.Rozmiar podstawki nie może przekraczać 10x10cm lub średnicy 10cm.


III.Duży model
1.Do kategorii kwalifikują się wszystkie pojedyncze modele większe od opisanych w kategoriach Model pojedynczy - fantasy oraz Model pojedynczy - SF.
2.Zgłaszać można prace w dowolnej konwencji - fantasy, science fiction, historyczne itd.
3.Do tej kategorii kwalifikują się również modele w skali opisanej przy dwóch poprzednich kategoriach jednak posiadające wierzchowca lub pojazd mechaniczny np. motocykl.
4.W kategorii tej można zgłaszać również popiersia, modele maszyn, potworów itp.
5.Zgłoszona praca może zawierać więcej niż jeden model w wypadku gdy jest to np. maszyna wraz z obsługą.
6.Model powinien być zamieszczony na wykończonej podstawce.
7.Rozmiar podstawki nie może przekraczać 20x20 cm lub średnicy 20 cm chyba, że wymaga tego rozmiar modelu.


IV.Diorama
1.Do kategorii tej kwalifikują się prace składające się z jednego lub grupy modeli na rozbudowanej podstawce scenicznej.
2.Rozmiar podstawki scenicznej nie jest ograniczony.
3.Ocenie, oprócz wykonania technicznego, podlegać będzie również fabuła prezentowana na dioramie, interakcja między modelami, oraz zunifikowanie modeli w przypadku oddziałów.


V. Rzeźba
1. Do kategorii tej kwalifikują się prace wykonane własnoręcznie, rzeźbione modele w dowolnej skali, scratchbuildy, popiersia etc.
2. Zgłoszone prace NIE MOGĄ być pomalowane ani spodkładowane.
3. Prace mogą być wykonane z dowolnego materiału. Dopuszcza się korzystanie z plasticardu i podobnych materiałów dla wykonania elementów rzeźby, które mogą tego wymagać.
4. Jeśli uczestnik chce zgłosić odlew własnej rzeźby (z różnych przyczyn) musi przy zgłaszaniu pracy okazać również oryginalną rzeźbę, nawet jeśli uległa ona uszkodzeniu przy wyjmowaniu z formy. Brak oryginalnej pracy uniemożliwia zgłoszenie odlewu. 5. Nie ma obowiązku umieszczania prac na podstawkach. Rozmiar ewentualnej podstawki nie może przekraczać 20x20 cm lub średnicy 20 cm chyba, że wymaga tego rozmiar modelu.


SPONSORZY:
Forum IndexKonkursy
Page 1 of 1