Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt

All Posts

1 2 3
>
Forum IndexWydarzenia [Warheim FS]

#1: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Krnabrny Post Posted: Śr lut 08, 2017 07:26 PM
    ----
Skarby Aldrecha - ostatniego elektora Drakenwaldu ukryte w ruinach miasta Drakenberg i jego okolicach.

Drakwald to ponura okolica nawet jak na realia starego świata. Pełne zwierzoludzi lasy, niegościnne trakty i zrujnowane miasta - taka jest spuścizna wielkiego niegdyś Drakenwaldu. Drakenwald mimo że upadł przed laty a ostatni elektor krainy odszedł w niepamięć dawniej niż sięga pamięć najstarszych żyjących mieszczan, wciąż przyciąga łowców przygód i awanturników. Co raz to wybucha gorączka skarbów ogarniająca wszelkich poszukiwaczy skarbów. Złota moneta, magiczny kryształ - każdy element ukrytego skarbu Aldrecha rozbudza fantazję łowców przygód. Tak było i tym razem - klejnot nie większy niż kurze jajo poruszył tłumy. Owy klejnot był niczym innym jak jednym z kryształowych jaj z znanej kiedyś kolekcji elektorów Drakenwaldu. Zastępy awanturników i poszukiwaczy wszelkiej maści znów ruszyły w ruiny miasta Drakenberg by niestrudzenie do ostatniej kropli krwi szukać skarbów, drążyć tunele i snuć marzenia o potędze i chwale.

Drakenberg i jego okolica to dziś jedynie zarośnięte i zaniedbane ruiny. Nie przeszkadza to jednak dzielnym śmiałkom którzy mimo niegościnnej okolicy chętnie przybywają dziesiątkami w ruiny po sławę i bogactwo. Drakenberg nie był nigdy miastem ogromny a nadgryziony zębem czasu jest nawet miastem niewielkim. Niezamieszkałym i zrujnowanym. Nieliczne ocalałe zabudowania pozostają w dramatycznym stanie - nie posiadają dachów a ich ściany są osmalone od wielokrotnych pożarów które trawiły to piękne niegdyś miasto przez lata zaniedbania i porzucenia.

Na potrzeby rozgrywanej kampanii należy podzielić miasto i jego okolicę na ilość sześciokątnych pól odpowiadającej potrojonej ilości graczy +1 ( 6 graczy = 19 pól, 3 graczy = 10 pól ). Każdy gracz rozpoczyna na dowolnym nieprzylegającym do innego gracza polu kontrolując 2 dodatkowe pola. Celem kampanii jest przejęcie kontroli nad 2/3 pól znajdujących się na mapie lub wyeliminowanie pozostałych graczy.

Kampania dzieli się na tury, nazywane dalej tygodniami. W każdym tygodniu każdy gracz może zaatakować pole należące do innego gracza. Należy zauważyć że każdy gracz może zaatakować tylko pole przylegające do kontrolowanego przez siebie pola oraz zaatakować tylko 1 pole na tydzień. Gracz może zostać zaatakowany dowolną ilość graczy. Należy zauważyć że termin tydzień odnosi się do tygodnia w grze a czas jego rzeczywistego trwania jest ustalony przez graczy kto w ustalonym czasie nie zdąrzy rozegrać potyczki lub odwoła potyczkę w czasie nie pozwalającym przeciwnikowi rozegrać innej akcji - automatycznie unika walki i pole przechodzi po kontrolę atakującego bez walki a obaj gracze traktowani są jakby opuścili potyczkę na potrzeby eksploracji

Gracz Radzik posiada 3 pola - 1 jego pole sąsiaduje z polem gracza Bahiora oraz 1 polem sąsiaduje z graczem Findarem. Radzik może zaatakować więc pole kontrolowane przez Bahiora lub przez Findara chociaż sam może zostać zaatakowany zarówno przez Bahiora jaki przez Findara.

W czasie kampanii należy zauważyć gracze nie muszą rozegrać równej ilości potyczek. Ma to na celu usprawnienie gry oraz umożliwienie szybszego rozgrywania scenariuszy. Gracz który nie może z jakiegoś powodu rozgrywać w danej turze swojej akcji jest poddany automatycznej eksploracji - połowa jego żywych bohaterów poszukuje skarbów a druga połowa gotuje rosół dla chorych/zmęczonych/głodnych/zajętych/zapracowanych kompanów. Nie należy atakować graczy którzy nie są wstanie się w danej turze zorganizować do rozgrywania scenariuszy. Eksploracja generuje średni wynik dla kości, tzn statystycznie najbardziej prawdopodobny i odbywa się automatycznie.

Gracz Szczery który nie miał możliwości rozgrywania w danej turze swojej akcji automatycznie eksploruje. Posiada on 5 bohaterów. Zgodnie z zasadą że eksploruje połowa bohaterów należy porównać to z tabela :
- 3 bohaterów generuje wynik 10
- 2 bohaterów generuje wynik 7
- 1 bohater generuje wynik 3
W związku z tym każda opuszczona runda generuje Szczeremu równowartość wyniku 7 na rzucie na eksplorację z wszelkimi tego konsekwencjami


Gracze zobowiązani są podawania wyników starć po każdej potyczce.

Każdy z graczy po oznaczeniu już należących do niego na mapie pól musi wyznaczyć pole które zajmowane jest przez jego obóz. Jeśli gracze zdecydują rozgrywać kampanię z opcjonalnymi zasadami obozów tam właśnie mieści się owy obóz. Jeśli gracze nie zdecydowali się rozgrywać kampanii z obozami należy to utratę tego pola przez gracza oznaczyć na jego karcie. Gracz który został pohańbiony przez innego gracza poprzez zawłaszczenie swojego obozu od tej chwili musi każdą wolną akcję przeznaczyć na próbę jego odbicia. Do skutku i bez wyjątków.

Gracz Bahior zaatakował i zdobył obóz gracza Krnąbrnego. Od tej pory Krnąbrny pohańbiony klęską musi przeznaczyć każdą swoją akcję na próbę odbicia utraconego obozu

Zdobycie obozu przeciwnika skutkuje zagrabieniem zgromadzonego przez niego majątku - wszystko czego nie udało się unieść uciekającym pokonanym zostaje zagrabione przez wygranych. Jeśli drużyna nie posiadała żadnego wolnego majątku - cóż wygrany tym razem miał pecha i musi zadowolić się jedynie pognębieniem przeciwnika i przybliżeniem swojego zwycięstwa.

W kampanii obowiązują następujące zasady opcjonalne:

- Czas goni nas
Jeśli potyczka przedłuża się powyżej 10 tury obaj gracze ponoszą klęskę i obie kompanie ulegają rozbiciu.

Drakenberg nocą ? Las zamieszkały przez zwierzoludzi i miasto opanowane przez na wpół szalony motłoch wydają ci się bezpiecznym miejscem na nocne przechadzki?

-Przeklęta mgła
Na początku każdej potyczki należy wykonać rzut k6. Wynik 4+ oznacza że mgła rozrzedza się. Należy wykorzystać zasadę pogody - Pogodny dzień. Jeśli wynik będzie niższy niż 4, należy wykorzystać zasadę Mgła.

Tu zawsze jest mgła. Jak nie ma mgły to jest święto. Tu kiedy myślisz pogoda jest normalna myślisz - jest mgła. Tutaj słońce to nieczęsty przypadek

-Brzuchy pełne diamentów
Dla śmiałków szukających bogactw skarby są najważniejsze. Opływającym w bogactwo kompanią kupcy oferują swoje towary z znacznie chętniej. Te z pod lady jeszcze chętniej ! Tylko o chleb trochę trudniej...

Gracze otrzymują dodatek do rzutu na dostępność równy ilości posiadanych przez ich kompanie nadmiarowych łupów.

Każdy gracz posiadający w swoim skarbcu nadmiarowe łupy, na potrzebę liczenia poziomu ilości modeli w drużynie musi traktować nadmiarowe łupy jako dodatkowe modele przy sprzedaży łupów.

Ja wiem że chleb by warty wczoraj złotą koronę ale nie zrozum mnie źle dziś warty jest dwie

Sojusznicy, najemnicy, niewolnicy

Gracz który zdobył obóz przeciwnika może w akcie łaski lub rozsądku zdecydować się na paktowanie z pokonanym. Pakt między graczami rozgrywać może się na 3 różnych relacjach:

- Sojusznicy - kompanie z jakiegoś powodu postanowiły walczyć razem ramie w ramie. Atakowanie swoich sojuszników jest dozwolone chociaż automatycznie kończy ono sojusz zawarty między kompaniami. Sojusznicy od momentu zawarcia sojuszu liczeni są jako jedna grupa na potrzeby zwycięstwa w kampanii - zwycięstwo będzie owocem pracy obu graczy i każdemu z nich należy się chwała. Sojusznicy zobowiązani są do prowadzenia wspólnego skarbca - wszystkie łupy zdobyte przez kompanię są dzielone po zakończeniu potyczki pomiędzy wszystkich sojuszników.

Gracz Radzik postanowił zawrzeć sojusz z graczem Torinem. Torin i Radzik od chwili zawarcia sojuszu dzielą się swoim skarbce. W skarbcu Torina było 5 łupów, w skarbcu Radzika 1. Każda kompania posiada do dyspozycji 3 łupu zgodnie z zasadami sojuszu. Jeśli Kompanie posiadają nieparzystą liczbę łupów, 1 łup traktowany jest jako zmalwersowany lub poświęcony na opłaty manipulacyjne. Każde zdobyte od tej chwili kosztowności dzielone są pomiędzy obie kompanie. Jeśli w skład sojuszu wchodzi więcej kompanii należy dzielić łupy między wszystkie kompanie po równo.

- Najemnicy - Wielcy i silni tego świata czasem opłacają innych silnych i wielkich by ci pomogli im osiągnąć zamierzone cele. Kompania która zgodzi się pełnić rolę najemników innej kompanii od tej pory otrzymuje połowę zdobytych przez mocodawcę łupów z każdej bitwy ( lub inną ich ilość jeśli taka została zawarta umowa między graczami ale nigdy nie mniej niż połowę łupów ). Kontrakt może zostać złamany w każdej chwili przez najemcę. Takie zerwanie kontraktu nie pociąga za sobą dalszych konsekwencji. Jeśli kontakt zostaje zerwany przez najemnika, należy rozegrać potyczkę "Zerwanie kontraktu". Pola zdobyte przez najemnika stają się własnością najemcy. Najemnik może atakować pola przylegające do pól jego najemcy. Nie można być naraz najemnikiem więcej niż jednego gracza.

Gracz Krnąbrny otrzymał od gracza Grisha propozycję nie do odrzucenia - kompania Krnąbrnego od tej chwili będzie pełnić funkcję najemników kompanii dowodzonej przez gracza Grisza. Krnabrny będzie otrzymywać połowę skarbów zdobywanych przez Grisza lecz sam nie będzie nigdy zdobywać kolejnych pól. Chyba że postanowi zerwać kontrakt.

- Niewolnicy - Zniewolona kompania musi przekazywać połowę zdobytych kosztowności na rzecz swojego właściciela. Wszelkie pola zdobyte przez Niewolnika są w dalszym ciągu jego własnością lecz na potrzeby określenia zwycięstwa w kampanii liczą się one jak zdobyte przez właściciela. Nikt nie może być niewolnikiem naraz więcej niż 1 gracza. Jeśli niewolnik postanowi zerwać relację z swoim właścicielem należy rozegrać scenariusz "zrywanie kajdan".

Gracz Krnąbrny poprzez niefortunne rozegranie scenariusza Zerwanie kontraktu, popadł w niewolę gracza Grisza. Od tej pory Krnąbrny musi oddawać połowę zdobytych kosztowności graczowi Griszowi. Taki stan będzie miał miejsce do czasu aż Krnąbrny postanowi zerwać ten krzywdzący układ.


2/15/2017

Scenariusze

Podczas kampanii obowiązuje 6 różnych scenariuszy. Gracz atakujący jest to zawsze ten z graczy który atakuje lub wypowiada niewolnictwo/kontrakt.
Przed rozpoczęciem scenariusza należy wykonać rzut 2k6 by określić który z scenariuszy zostanie rozegrany. Przegrana gracza atakującego skutkuje jego porażką, przegrana gracza broniącego - utratą kontroli nad danym obszarem.

2 Atak z zaskoczenia
3 Składnica
4 Napad
5 Ukryty skarb
7 Potyczka
8 Okupacja
9 Relikwie
10 Okupacja
11 Kaplica
12 Zagubiony syn kupca


Uwaga: W czasie kampanii gracze mają obowiązek uzupełnić swoją kartę drużyny dostępną online - w tym celu zostanie opublikowany specialny zbiorczy dokument edytowalny online w którym dostępne będą wszystkie karty ( i tam należy wprowadzać zmiany ) oraz mapa kampanii na której będą nanoszone zmiany, wybierane początkowe pola itp itd.Lista graczy:
- Krnąbrny
- Bahior
- Grish
- Szczery
- Findar
- Torin
- Qc
- Radzik ?
Last edited by Krnabrny on Pt marca 10, 2017 11:01 PM; edited 6 time in total

#2: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Krnabrny Post Posted: Śr lut 08, 2017 07:27 PM
    ----
Osoby zainteresowane udziałem w kampanii lub posiadający do niej jakieś uwagi/sugestie/komentarze/pomysły proszone są o wypowiadanie się właśnie tu.

Mam nadzieje że jak na te chwile się podoba. Ot tak inaczej żeby było tym razem.

#3: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Findar , Location: Katowice Post Posted: Śr lut 08, 2017 09:54 PM
    ----
Fajnie że się dzieje poczytam na spokojnie po pracy i dam znać. Jestem chętny.

#4: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Bahior , Location: Chorzów Post Posted: Cz lut 09, 2017 08:38 AM
    ----
Podoba się. Ja chętnie zagram.

Kiedyś grałem coś podobnego w Mordheim'a z mapą miasta i zajmowaniem dzielnic

#5: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Grish , Location: Banden Post Posted: Cz lut 09, 2017 09:30 AM
    ----
Zapowiada się spoko. Kiedyś już pisałem coś podobnego na forum z zajmowaniem obszarów.

- Zastanowiłbym się tylko nad pogodą mgła/pogodny dzień. A co z wichurami itd?
- Jaki jest cel główny kampanii/warunek zwycięstwa?

#6: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Bahior , Location: Chorzów Post Posted: Cz lut 09, 2017 09:37 AM
    ----
Przychylam się aby bardziej zróżnicować pogodę- można zrobić specjalną tabelkę dla kampanii gdzie na pogodny dzień będą małe szanse. Bo mgła lub bez mgły to po 3-4 potyczce nas znudzi.

#7: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Krnabrny Post Posted: Cz lut 09, 2017 05:19 PM
    ----
Cel główny zająć 2/3 pól na mapie i tyle. Zajołeś automatycznie wygrywasz. Co do pogody to można pomyśleć ale generalnie osią kampanii miała by być też zła pogoda jako standard ( tzn mgła ale bez minusów do US, jedynie ograniczająca zasięg strzelania ). Ewentualnie rozważałem ekstremalna pogodę tzn :
1-2 - mgła ( gorsze strzelanie i krótsze widzenie )
3-4 pogodny dzień
5-6 żar leje się z nieba ( nie biegamy )

Dodatkowo zdarzenia losowe specjalnie pod kampanię uzaleznione od pogody ale to wszystko zależy od tego ilu chętnych by było. Na te chwilę są 4 osoby jak dobrze rozumiem wasze intencje.

#8: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Findar , Location: Katowice Post Posted: Cz lut 09, 2017 06:47 PM
    ----
Myślę ze chętnych w sumie bedzie tyle co do ostatniej kampanii, taki okres po prostu ze trudno się nawet na potyczke umówić

#9: Re: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Cz lut 09, 2017 09:46 PM
    ----
Findar wrote:
Myślę ze chętnych w sumie bedzie tyle co do ostatniej kampanii, taki okres po prostu ze trudno się nawet na potyczke umówić
Ano. Smile

#10: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: szczery-do-bolu , Location: Katowice/Ruda Śląska Post Posted: Pt lut 10, 2017 09:11 PM
    ----
Ja jestem chętny na kampanię.

#11: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Torin , Location: Katowice Post Posted: Sb lut 11, 2017 10:43 AM
    ----
Chętnie pogram.

#12: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Bahior , Location: Chorzów Post Posted: Sb lut 11, 2017 05:22 PM
    ----
No to ja też. Ktoś musi obrywać

#13: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Krnabrny Post Posted: Sb lut 11, 2017 08:41 PM
    ----
Czyli o ile dobrze widzę było by nas 8 graczy. Dobrze kalkuluje ?

#14: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: szczery-do-bolu , Location: Katowice/Ruda Śląska Post Posted: Pn lut 12, 2017 10:26 AM
    ----
Proponuję nieco doprecyzować zakończenie kampanii.
Bo gdy na placu boju zostanie dajmy na to 2 albo 3 graczy, to kampania może się nigdy nie skończyć.
A cel kampanii powinienem być jasno określony I MOŻLIWY DO WYPEŁNIENIA. W przeciwnym razie po co się w taką kampanię angażować.
Może oprócz warunku zdobycia 2/3 pól przyda się alternatywa:
1. Sudden death - Po określonym okresie grania (np 3 miesiącach) zacząć odcinać od końca graczy z najmniejszą ilością pól (jeśli będzie takich 1+ to baraże)
2. Death line - Jeśli nikt nie zdobędzie 2/3 pól to wygrywa ten kto zostanie ostatni po oddcinaniu lub ten kto będzie miał najwięcej pól w określonym terminie.

#15: Kampania "Skarby Aldrecha" - Projekt Author: Krnabrny Post Posted: Pn lut 12, 2017 11:55 AM
    ----
Cel nie jest nierealny. Wystarczy tylko pilnować tego żeby nikt nie odbierał ci pól. 8 graczy to 25 pól. Zaczynasz z 3 czyli musisz ustukać dodatkowe 16 pól czyli 16 potyczek wygrać lub wyłączyć wszystkich graczy. Dziś powinienem dodać kilka dodatkowych zasad/klaryfikacji których jeszcze nie dodałem ( założenie kampanii się nie zmieni, dochodzą zasady tego pola +1 na samym środku mapy, zasady sojuszy itp ). Będzie fajnie Very Happy Jak kampania utknie w jakimś punkcie to zawsze możemy ją skończyć i tyle jak się znudzi.

Edit: Dodane zasady Sojusznicy, najemnicy, niewolnicy

Zasady mają właśnie umożliwić wygranie kampanii pomimo nie zajęcia wszystkich pól. Kiedy zajmiemy obóz przeciwnika możemy narzucić mu swoje warunki. Decyduje gracz zdobywający nie zdobywany - on może się tylko zgodzić lub nie na warunki sojuszu i najemnictwa ( o ile zaproponowane ) lub niewolnictwa lub też dalej toczyć bezsensowną walkę o odbicie utraconego obozu. W ten sposób wystarczy zdobyć obozy 4 graczy i zmusić ich do uległości/sojuszu/niewolnictwa i już możemy wygrać.

Z fabularnego punktu widzenia wydaje mi się to całkiem fajnym motywem - nie każda kompania bowiem chce walczyć do końca i dostawać tylko po pysku. Część raczej wybierze sojusz/najemnictwo które zawsze można rozegrać na swoją korzyść i finalnie dołączyć do obozu zwycięzców.Forum IndexWydarzenia [Warheim FS]

1 2 3
>
Page 1 of 3