Zbrojownia szlachcica

All Posts
Forum IndexHome Rules [Warheim FS]Scenariusze [Warheim FS]

#1: Zbrojownia szlachcica Author: Bahior , Location: Chorzów Post Posted: Pn lut 13, 2017 07:19 PM
    ----
Witajcie
16.02.2017 mamy zamiar rozegrać kilka bitew w Innym wymiarze, przygotowałem z tej okazji 3 scenariusze które spróbujemy rozegrać w jeden wieczór w (co najmniej) 4 graczy.

Planowany przebieg scenariuszy (przy 4 graczach)
1 - losowy przeciwnik
2 - zwycięscy zostają przy stołach, przegrani zamieniają się miejscami
3 - każdy gra z tym z kim nie grał Very Happy

Może nie są odkrywcze i skomplikowane ale mam nadzieje, że będzie to przyjemna seria na jedno spotkanie.1. Zapomniana zbrojownia.

Dobrze uzbrojona kompania to bezpieczna kompania wie to każdy dowódca - dlatego gdy w okolicy rozeszła się wieść o zapomnianej zbrojowni bogatego szlachcica wielu wyruszyło na poszukiwania. Nikt nie zamierzał znosić obecności konkurencji.

Teren:
Zaleca się, aby potyczka została rozegrana na stole o wymiarach 4’x4’. Na środku pola
bitwy należy umieścić budynek, który w scenariuszu będzie pełnił rolę tytułowej
Zapomnianej zbrojowni. Następnie, każdy z graczy rzuca K6 w celu ustalenia, który z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementów terenu miejskiego (należy przerzucić ewentualne
remisy) – wyższy wynik zadecyduje o pierwszeństwie. Gracz wybiera jedną z makiet i
umieszcza ją w dowolnym miejscu na polu bitwy. Następnie to samo robi przeciwnik
i tak dalej na zmianę, póki elementy terenu miejskiego się nie skończą.

Pogoda:
Aby określić panujące w czasie rozgrywania potyczki warunki atmosferyczne należy
postąpić zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na początku rozdziału
paragrafie POGODA W STARYM ŚWIECIE.

Drużyny:
Każdy z graczy rzuca K6 (należy przerzucić ewentualne remisy). Gracz z wyższym
wynikiem wybiera czy chce rozstawić swoją drużynę jako pierwszy, czy drugi. Gracz,
który rozstawia swoje modele jako pierwszy może wybrać krawędź stołu na której
rozpocznie potyczkę. Przeciwnik, wystawia swoje modele jako drugi na przeciwległej
krawędzi stołu. Wszystkie modele należy rozstawić w strefie rozstawienia w odległości
do 6” od brzegu stołu

Rozpoczęcie potyczki:
Każdy z graczy rzuca K6 i dodaje Ld swojego dowódcy (należy przerzucić ewentualne remisy). Gracz z wyższym
wynikiem rozpoczyna rozgrywkę.

Cel rozgrywki:
Rozgrywka zostaje zakończona po upływie 8 rund lub gdy jedna z drużyn nie zda testu
rozbicia. Zwycięzcą zostaje gracz, który kontroluje Zapomnianą zbrojownię. Jeżeli w pobliżu
budynku znajduje się tyle samo bohaterów z obu drużyn lub żaden z graczy nie
kontroluje Zapomnianą zbrojownię gra kończy się przegraną obu graczy.
Kontrolę nad Zapomnianą zbrojownią sprawuje ta drużyna, która na początku tury posiada więcej modeli bohaterów znajdujących się w odległości do 6” od budynku. Jeżeli w pobliżu
budynku znajduje się tyle samo bohaterów z obu drużyn, żadna z kompani nie sprawuje
kontroli nad Zapomnianą zbrojownią.
Modele należące do drużyny, która kontroluje Zapomnianą zbrojownię otrzymują premię +1
do współczynnika CP (do maksymalnej wartości 10).

Punkty Doświadczenia:
+1 za przeżycie. Jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje potyczkę to otrzymują +1 PD.
+1 za zwycięstwo. DOWÓDCA drużyny, która osiągnęła cel rozgrywki otrzymuje +1 PD.
+1 za przeciwnika Wyłączonego z akcji!. Każdy bohater otrzymuje +1 PD za każdy
Wyłączony z akcji! wrogi model.

Ponadto, zwycięska drużyna wydobywa z zbrojowni oręż zgodnie z tabelą:
(gracz rzuca osobno na każdą grupę przedmiotów)
3+ - k3 lekki pancerzy
3+ - k3 toporów
4+ - k3 miecze
4+ - k3 łuki
4+ - k3 tarcze
5+ - średni pancerz
6+ - pistolet pojedynkowy + k3 porce krasnoludzkiego prochu
6+ - kusza z lunetą

Przegrany może przerzucić jedną kość w trakcie eksploracji ze względu brak zainteresowania jego przeciwnika pozostałymi budynkami poza zbrojownią.

2. Zamknięte drzwi

Prócz licznej broni w zbrojowni kompania odnajduje ukryte zamknięte drzwi. Otwarcie ich jednak trochę potrwa. Tymczasem zdobywcy zbrojowni po raz kolejny muszą walczyć o swoją zdobycz.


Teren:
Można pozostawić układ budynków z pierwszego scenariusza lub alternatywnie:
Zaleca się, aby potyczka została rozegrana na stole o wymiarach 4’x4’. Na środku pola
bitwy należy umieścić budynek, który w scenariuszu będzie pełnił rolę Zapomnianej zbrojowni. Następnie, każdy z graczy rzuca K6 w celu ustalenia, który z nich rozpocznie rozmieszczanie elementów terenu miejskiego (należy przerzucić ewentualne remisy) – wyższy wynik zadecyduje o pierwszeństwie. Gracz wybiera jedną z makiet i umieszcza ją w dowolnym miejscu na polu bitwy. Następnie to samo robi przeciwnik i tak dalej na zmianę, póki elementy terenu miejskiego się nie skończą.

Pogoda:

Aby określić panujące w czasie rozgrywania potyczki warunki atmosferyczne należy
postąpić zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na początku rozdziału
paragrafie POGODA W STARYM ŚWIECIE.

Drużyny:
Obrońcą złożonego w składzie celnym znaleziska zostaje kompania, która zwyciężyła w pierwszym scenariuszu. Gracz broniący ‘znaleziska’ rozstawia swoją drużynę jako pierwszy, ponadto modele ‘obrońcy’ muszą zostać rozstawione w budynku pełniącym rolę zbrojowni lub w odległości do 6” od zewnętrznych murów.
Modele należące do kompanii ‘atakującego’ gracza muszą zostać rozstawione
w strefie rozstawienia w odległości do 6” od krawędzi stołu, przy czym należy zauważyć,
że gracz może dowolnie podzielić swoją drużynę tak, aby rozstawić modele na różnych
krawędziach pola bitwy.

Rozpoczęcie potyczki:
Potyczkę rozpoczyna drużyna ‘atakującego’ gracza.

Cel rozgrywki:
Rozgrywka zostaje zakończona po upływie 8 rund lub gdy jedna z drużyn nie zda testu
rozbicia. Zwycięzcą zostaje gracz, który kontroluje Zapomnianą zbrojownię. Jeżeli w pobliżu
budynku znajduje się tyle samo bohaterów z obu drużyn lub żaden z graczy nie
kontroluje zbrojowni gra kończy się przegraną obu graczy.
Na początku rozgrywki kompania ‘obrońcy’ sprawuje kontrolę nad Zbrojownią, jednak w czasie rozgrywania potyczki magazyn może trafiać z rąk do rąk.
Kontrolę nad Zapomnianą zbrojownią sprawuje ta drużyna, która na początku tury posiada więcej modeli bohaterów znajdujących się w odległości do 6” od budynku. Jeżeli w pobliżu
budynku znajduje się tyle samo bohaterów z obu drużyn, żadna z kompani nie sprawuje
kontroli nad zbrojownią.
Modele należące do drużyny, która kontroluje zbrojownię otrzymują premię +1
do współczynnika CP (do maksymalnej wartości 10).

Punkty Doświadczenia:
+1 za przeżycie. Jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje potyczkę to otrzymują +1 PD.
+1 za zwycięstwo. DOWÓDCA drużyny, która osiągnęła cel rozgrywki otrzymuje +1 PD.
+1 za przeciwnika Wyłączonego z akcji!. Każdy bohater otrzymuje +1 PD za każdy
Wyłączony z akcji! wrogi model.

Ponadto, zwycięska drużyna wydobywa ze skrzyni kosztowności, które zwiększają o K3 ilość znalezionych w fazie eksploracji Łupów! Ponadto zwycięzca wykona rzut na losowy magiczny przedmiot. (tabelki dodaje na końcu w spojlerze)

3. Powrót do domu.

To był trudny tydzień dla kompanii. Ale ostatnie problemy spadły na nich gdy zmierzali obładowani łupami do obozowiska. Po raz kolejny przyjdzie im bronić swoich zdobyczy.

Teren:
Zaleca się, aby potyczka została rozegrana na stole o wymiarach 4’x4’. Każdy z graczy rzuca K6 w celu ustalenia, który z nich rozpocznie rozmieszczanie elementów terenu miejskiego (należy przerzucić ewentualne remisy) – wyższy wynik zadecyduje o pierwszeństwie. Gracz wybiera jedną z makiet i umieszcza ją w dowolnym miejscu na polu bitwy. Następnie to samo robi przeciwnik i tak dalej na zmianę, póki elementy terenu miejskiego się nie skończą.

Pogoda:
Aby określić panujące w czasie rozgrywania potyczki warunki atmosferyczne należy
postąpić zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na początku rozdziału
paragrafie POGODA W STARYM ŚWIECIE.

Drużyny:
Każdy z graczy rzuca K6 (należy przerzucić ewentualne remisy). Gracz z wyższym
wynikiem wybiera czy chce rozstawić swoją drużynę jako pierwszy, czy drugi. Gracz,
który rozstawia swoje modele jako pierwszy może wybrać krawędź stołu na której
rozpocznie potyczkę. Przeciwnik, wystawia swoje modele jako drugi na przeciwległej
krawędzi stołu. Wszystkie modele należy rozstawić w strefie rozstawienia w odległości
do 6” od brzegu stołu.
Dodatkowo po rozstawieniu każdy gracz rozdziela pomiędzy swoich bohaterów k3 Łupów.

Rozpoczęcie potyczki:
Każdy z graczy rzuca K6 i dodaje Ld swojego dowódcy (należy przerzucić ewentualne remisy). Gracz z wyższym wynikiem rozpoczyna rozgrywkę.

Cel rozgrywki:
Rozgrywka zostaje zakończona gdy jeden z graczy zdoła pomieścić połowę znaczników łupów (sumując znaczniki obu graczy) do strefy rozstawienia przeciwnika lub gdy jedna z drużyn nie zda testu rozbicia.

Punkty Doświadczenia:
+1 za przeżycie. Jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje potyczkę to otrzymują +1 PD.
+1 za zwycięstwo. DOWÓDCA drużyny, która osiągnęła cel rozgrywki otrzymuje +1 PD.
+1 za przeciwnika Wyłączonego z akcji!. Każdy bohater otrzymuje +1 PD za każdy
Wyłączony z akcji! wrogi model.
+1 za każdy znacznik łupów przeniesiony do strefy przeciwnika.
+2 za Wyłączenie z akcji! modelu wyposażonego w magiczny przedmiot z scenariusza 2 (jeśli dokonają tego stronnicy to cała grupa otrzymuje doświadczenie)
+1 za udaną grabież magicznego przedmiotu (max +1 dla bohatera)


Tabela losowych magicznych przedmiotów (to tak naprawdę ponumerowane lista z podręcznika nic odkrywczego:

k6
1 oręż
2 pancerz
3 talizman
4 arkana
5 zaklęty przedmiot
6 sztandar

Magiczna broń
SPOILER! Click here to read.

magiczny pancerz
SPOILER! Click here to read.

magiczne tablizmany
SPOILER! Click here to read.

magiczne arkana
SPOILER! Click here to read.

Losowe zaklęte przedmioty:
SPOILER! Click here to read.

losowy magiczny sztandar:
SPOILER! Click here to read.

#2: Zbrojownia szlachcica Author: ZawiszaCzarny Post Posted: Wt lut 14, 2017 12:28 AM
    ----
nie podoba mi się opcja k3 znaczników na gracza w 3 scenariuszu... dajmy 3 a nie k3... bo np ja ogrami rzucę 3 a kraśki 1 a wylosujemy pogodę nie wolno strzelać... rozumiecie... bez szans dla kraśków...

#3: Zbrojownia szlachcica Author: ZawiszaCzarny Post Posted: Wt lut 14, 2017 12:28 AM
    ----
a reszta super Smile

#4: Zbrojownia szlachcica Author: Bahior , Location: Chorzów Post Posted: Wt lut 14, 2017 12:31 AM
    ----
Pamiętaj, że ze znacznikami nie biegasz. Poza tym może być odwrotnie. A element losowości musi być.

A i ile masz znaczników po rozstawieniu się dowiadujesz:PForum IndexHome Rules [Warheim FS]Scenariusze [Warheim FS]
Page 1 of 1