[Errata] ...do wersji...

All Posts
Forum IndexDyskusja ogólna [Warheim FS]

#1: [Errata] ...do wersji... Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Wt grud 18, 2018 05:14 PM
    ----
Quote::
Szarża na niewidoczny model:
Jeżeli gracz chce, by jego postać zaszarżowała wrogi model znajdujący się w promieniu INICJATYWY liczonej w calach, którego postać nie widzi (na przykład taki model, który znajduje się za rogiem budynku) lub który jest Ukryty!, musi wykonać test I postaci. Udany test oznacza, że postać usłyszała lub w inny sposób wyczuła model i może go zaszarżować. Nieudany test oznacza, że postać nie wykrywała obecności wroga, a gracz nie może zadeklarować szarży na ten konkretny model.

Quote::
Animacja:
Kiedy kompania Nieumarłych rusza do bitwy, Nekromanta gromadzi strzępy bluźnierczej energii Dhar i odprawia mroczne rytuały pozwalające przywołać do nieżycia plugawych Zombie. Moc prastarych inkantacji przenika ziemię i napełnia energią Dhar pogrzebane zwłoki, które przebudzone z wiecznego snu czekają na wezwanie Nekromanty.
Po wylosowaniu scenariusza, ale przed wystawieniem przez graczy modeli, MAG może wybrać spośród modeli podlegających zasadzie ANIMACJA dowolną liczbę Ożywieńców i przygotować je do wezwania. Nieumarli będą oczekiwać w ukryciu, dopóki nie zostaną wezwane na pole bitwy wolą Nekromanty.
Modele oczekujące pod ziemią nie są wystawiane razem z pozostałymi postaciami należącymi do kompani. Należy jednak zauważyć, że bohater MAG choć podlega zasadzie ANIMACJA, to wystawiany jest na stole razem z pozostałymi modelami. Ponadto, modele ukryte poza stołem nie mogą wspierać bezpośrednio drużyny. Uwzględniając ten stan rzeczy w momencie określania czy drużyna Nieumarłych musi wykonać test rozbicia, modele oczekujące pod ziemią nie są liczone do całkowitej liczby postaci w kompanii.
MAG, który Ucieka!, został Oszołomiony! lub Powalony na ziemię! albo w fazie ruchu wykonał bieg lub LOT nie może wezwać oczekujących ożywieńców, ponadto jeśli MAG zostanie Wyłączony z akcji!, także wszystkie oczekujące w ukryciu modele ożywieńców uznaje się za Wyłączone z akcji!. Należy jednak zauważyć, że za wyłączone w ten sposób z potyczki modele nie należy w trakcie sekwencji po potyczce wykonywać rzutów na TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ. MAGOWIE, którzy zdołali się zmobilizować na początku tury mogą wezwać oczekujących ożywieńców w zwykły sposób.
Na początku drugiej, trzeciej, czwartej, itd., tury gracza Nieumarłych, w fazie magii zamiast rzucania zaklęć MAG może wezwać przebudzone modele ożywieńców. Dla każdego oczekującego modelu należy wyznaczyć na powierzchni stołu punkt w odległości do 12” od Nekromanty, w którym pojawić się ma ożywieniec. Następnie należy wykonać test CP MAGA za każdy oczekujący model. Jeśli test zakończy się powodzeniem, ożywieniec pojawia się w miejscu wyznaczonym przez Nekromantę, jeżeli ruch taki prowadzi do kontaktu z wrogiem, to jest to równoznaczne z szarżą (szarża ta podlegać będzie wszystkich zasadom szarży). Jeśli test CP zakończy się niepowodzeniem ożywieniec pomylił kierunki i pojawi się w wyznaczonym miejscu po upłynie K3 tur. Należy zauważyć, że punkt należy wyznaczyć na powierzchni stołu, co oznacza, że Zombie nie mogą się pojawić w budynkach, na piętrach budynków piętrowych oraz na wzniesieniach.

Quote::
Strefa rozstawienia:
Strefa rozstawienia to obszar o szerokości 6” od krawędzi stołu, w którym gracze rozstawiają modele należące do podległych im kompanii zgodnie z zasadami podanymi w paragrafie DRUŻYNY rozgrywanego scenariusza.
Modele należy wystawić na powierzchni stołu, co oznacza, że nie mogą zostać rozstawione w budynkach, na piętrach budynków piętrowych oraz na wzniesieniach.

Quote::
Luneta:
Luneta jest dość droga i rzadko spotykana, bowiem jej wykonanie nie jest proste. Trzeba odpowiednio oszlifować soczewki, a następnie zamocować je w blaszanej tulei. Mimo to wielu oficerów korzysta z lunet, aby śledzić przemieszczanie się wrogich żołnierzy na polu bitwy. Większe lunety, zwane teleskopami, szczególnie upodobali sobie astrologowie, którzy dzięki nim są w stanie śledzić ruch gwiazd na niebie.

Model, który przytwierdzi lunetę do KUSZY lub MUSZKIETU lub MUSZKIETU DUBELTOWEGO lub MUSZKIETU HOCHLANDZKIEGO lub MUSZKIETU KRASNOLUDZKIEGO lub SPACZMUSZKIETU otrzymuje premię +1 do testu trafienia, zasięg takiej broni zostaje zwiększony o +6”, a sam oręż zyskuje cechę STRZELEC WYBOROWY. Ponadto, postać która korzysta z lunety, może potroić zasięg w jakim wykrywa ukryte modele.

UWAGI: brak.
CENA: 25+2K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.

#2: [Errata] ...do wersji... Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Pn stycz 13, 2019 11:48 AM
    ----
W scenariuszach, w których występują znaczniki kosztowności, które do tej pory mógł podnieść tylko bohater wprowadziłem zmiany, które pozwalają także podnosić znaczniki CHORĄŻYM i SYGNALISTOM.

#3: [Errata] ...do wersji... Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Pn stycz 13, 2019 11:17 PM
    ----
Quote::
Hełm z Lahmi (hełm):
Zaklęta w przeklętym artefakcie z Nehekhary moc pozwala kierować ciosami ożywieńców równie skutecznie jak lalkarz steruje swą marionetką.

Moc zaklętego hełmu oddziałuje na jedną, wybraną przez gracza grupę stronników podlegających zasadzie specjalnej NIEUMARŁY, która znajduje się w odległości nieprzekraczającej 6” od bohatera noszącego Hełm z Lahmi. Modele należące do grupy stronników objętej działaniem zaklętego hełmu mogą użyć w fazie walki wręcz jako podstawę testu wartość współczynnika WALKA WRĘCZ bohatera noszącego Hełm z Lahmi lub skorzystać z jednej, znanej przez bohatera zdolności z listy umiejętności WALKI WRĘCZ. Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku gdy bohater w bieżącej turze biegł, skorzystał z umiejętności lub zasady specjalnej używanej w fazie magii, fazie strzelania lub fazie walki wręcz, strzelał, skakał, szarżował, upadł, wspinał się został Oszołomiony!, Powalony na ziemię!, Wyłączony z akcji! lub wykonywał jakiekolwiek inne działania poza zwykłym ruchem.

UWAGI: model, który chroni głowę hełmem otrzymuje rzut ochronny 4+ przeciwko efektom Powalenia na ziemię!. Jeżeli rzut zakończy się sukcesem, postać należy traktować jako Oszołomioną!. Hełm z Lahmi jest dostępny wyłącznie dla Nieumarłej świty hrabiego von Carstein, Nieumarłego orszaku księżnej Lahmi, Nieumarłego pocztu Krwawych Smoków, Nieumarłego sabatu rodu Nekrarch, Nieumarłego taboru ludu Strigosu, Nieumarłej hordy Liczmistrza oraz Nieumarłego zastępu z Nehekhary.
CENA: 50+2K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.

#4: Re: [Errata] ...do wersji... Author: Radzik , Location: Sosnowiec Post Posted: Pn stycz 20, 2019 01:51 PM
    ----
quidamcorvus wrote:
Quote::
Hełm z Lahmi (hełm):
Zaklęta w przeklętym artefakcie z Nehekhary moc pozwala kierować ciosami ożywieńców równie skutecznie jak lalkarz steruje swą marionetką.

Moc zaklętego hełmu oddziałuje na jedną, wybraną przez gracza grupę stronników podlegających zasadzie specjalnej NIEUMARŁY, która znajduje się w odległości nieprzekraczającej 6” od bohatera noszącego Hełm z Lahmi. Modele należące do grupy stronników objętej działaniem zaklętego hełmu mogą użyć w fazie walki wręcz jako podstawę testu wartość współczynnika WALKA WRĘCZ bohatera noszącego Hełm z Lahmi lub skorzystać z jednej, znanej przez bohatera zdolności z listy umiejętności WALKI WRĘCZ. Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku gdy bohater w bieżącej turze biegł, skorzystał z umiejętności lub zasady specjalnej używanej w fazie magii, fazie strzelania lub fazie walki wręcz, strzelał, skakał, szarżował, upadł, wspinał się został Oszołomiony!, Powalony na ziemię!, Wyłączony z akcji! lub wykonywał jakiekolwiek inne działania poza zwykłym ruchem.

UWAGI: model, który chroni głowę hełmem otrzymuje rzut ochronny 4+ przeciwko efektom Powalenia na ziemię!. Jeżeli rzut zakończy się sukcesem, postać należy traktować jako Oszołomioną!. Hełm z Lahmi jest dostępny wyłącznie dla Nieumarłej świty hrabiego von Carstein, Nieumarłego orszaku księżnej Lahmi, Nieumarłego pocztu Krwawych Smoków, Nieumarłego sabatu rodu Nekrarch, Nieumarłego taboru ludu Strigosu, Nieumarłej hordy Liczmistrza oraz Nieumarłego zastępu z Nehekhary.
CENA: 50+2K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.

Czy właściwości hełmu działają, gdy bohater jest związany walką wręcz?

#5: Re: [Errata] ...do wersji... Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Pn stycz 20, 2019 01:52 PM
    ----
Radzik wrote:
quidamcorvus wrote:
Quote::
Hełm z Lahmi (hełm):
Zaklęta w przeklętym artefakcie z Nehekhary moc pozwala kierować ciosami ożywieńców równie skutecznie jak lalkarz steruje swą marionetką.

Moc zaklętego hełmu oddziałuje na jedną, wybraną przez gracza grupę stronników podlegających zasadzie specjalnej NIEUMARŁY, która znajduje się w odległości nieprzekraczającej 6” od bohatera noszącego Hełm z Lahmi. Modele należące do grupy stronników objętej działaniem zaklętego hełmu mogą użyć w fazie walki wręcz jako podstawę testu wartość współczynnika WALKA WRĘCZ bohatera noszącego Hełm z Lahmi lub skorzystać z jednej, znanej przez bohatera zdolności z listy umiejętności WALKI WRĘCZ. Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku gdy bohater w bieżącej turze biegł, skorzystał z umiejętności lub zasady specjalnej używanej w fazie magii, fazie strzelania lub fazie walki wręcz, strzelał, skakał, szarżował, upadł, wspinał się został Oszołomiony!, Powalony na ziemię!, Wyłączony z akcji! lub wykonywał jakiekolwiek inne działania poza zwykłym ruchem.

UWAGI: model, który chroni głowę hełmem otrzymuje rzut ochronny 4+ przeciwko efektom Powalenia na ziemię!. Jeżeli rzut zakończy się sukcesem, postać należy traktować jako Oszołomioną!. Hełm z Lahmi jest dostępny wyłącznie dla Nieumarłej świty hrabiego von Carstein, Nieumarłego orszaku księżnej Lahmi, Nieumarłego pocztu Krwawych Smoków, Nieumarłego sabatu rodu Nekrarch, Nieumarłego taboru ludu Strigosu, Nieumarłej hordy Liczmistrza oraz Nieumarłego zastępu z Nehekhary.
CENA: 50+2K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.

Czy właściwości hełmu działają, gdy bohater jest związany walką wręcz?

Nie.

Quote::
Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku gdy bohater w bieżącej turze biegł, skorzystał z umiejętności lub zasady specjalnej używanej w fazie magii, fazie strzelania lub fazie walki wręcz, strzelał, skakał, szarżował, upadł, wspinał się został Oszołomiony!, Powalony na ziemię!, Wyłączony z akcji! lub wykonywał jakiekolwiek inne działania poza zwykłym ruchemForum IndexDyskusja ogólna [Warheim FS]
Page 1 of 1