Errata do wersji 0.12

All Posts

1 2
>
Forum IndexDyskusja ogólna [Warheim FS]

#1: Errata do wersji 0.12 Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Sb marca 12, 2011 06:53 PM
    ----
Umiejętność akademicka:
Quote::

STRATEG (TYLKO DOWÓDCA)
Bohater odebrał szkolenie od tileańskich strategów i taktyków. Po rozstawieniu, ale przed rzutem ustalającym komu przypadnie pierwsza tura, każdy ze sprzymierzonych modeli może natychmiast wykonać ruch, ale nie może biegać oraz latać i nie może szarżować. Taki ruch modelu uznawany będzie za ruch na potrzeby strzelania w najbliższej turze.

#2: Re: Errata do wersji 0.12 Author: Doman Post Posted: Sb marca 12, 2011 06:57 PM
    ----
a upierałeś się że ta zasada była bardzo dobra:)
popieram poprawkę Very Happy

#3: Re: Errata do wersji 0.12 Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Sb marca 12, 2011 07:01 PM
    ----
Doman wrote:
a upierałeś się że ta zasada była bardzo dobra Smile
Nie upierałem się, tylko nie działam pochopnie Klamca Wink

#4: Re: Errata do wersji 0.12 Author: Doman Post Posted: Sb marca 12, 2011 07:23 PM
    ----
quidamcorvus wrote:
Doman wrote:
a upierałeś się że ta zasada była bardzo dobra Smile
Nie upierałem się, tylko nie działam pochopnie Klamca Wink

ważne że zmienione, bo w niektórych scenariuszach, ustawiało to grę Very Happy

#5: Re: Errata do wersji 0.12 Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Pn marca 13, 2011 07:06 AM
    ----
Przeniosłem dyskusję.

#6: Re: Errata do wersji 0.12 Author: Quintus , Location: Katowice Post Posted: Pn marca 14, 2011 06:26 AM
    ----
Mi tam pasowała:D Hehe.

#7: Re: Errata do wersji 0.12 Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Pn marca 14, 2011 01:54 PM
    ----
Quote::
Niektóre stworzenia nie słyną z wielkiego intelektu i w porównaniu z innymi istotami z trudem nabywają nowe umiejętności i przyswajają wiedzę. W grze odzwierciedla to zasada TEMPY, zgodnie z którą stwory zdobywają doświadczenie dwa razy wolniej. Bohaterowie mają prawo wykonania rzutu na rozwinięcie w momencie gdy zgromadzą 4, 8, 13, 17, 23, 30, 36, 42, 50, 58, 68, 78 i 90 Punktów Doświadczenia. Jednocześnie należy zauważyć, że liczba 90 wyznacza górną granicę maksymalnej ilości Punktów Doświadczenia jakie może zgromadzić bohater. Natomiast stronnicy podlegający zasadzie TEMPY otrzymują prawo wykonania rzutu na rozwinięcia w momencie gdy zgromadzą 4, 9 i 14 Punktów Doświadczenia. Należy także pamiętać, że liczba 14 wyznacza górną granicę maksymalnej ilości Punktów Doświadczenia jakie może zgromadzić stronnik. Ponadto, jeżeli w rzucie na TABELĘ ROZWOJU model uzyska wynik Chłopak ma talent! gracz określając dostępne dla bohatera LISTY UMIEJĘTNOŚCI nie może wybrać UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKICH.

#8: Re: Errata do wersji 0.12 Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Śr marca 16, 2011 07:01 AM
    ----
Quote::
Kamień Ciszy:
Kamień Ciszy to gładki, czarny kamień, grubo ciosany i bez zdobień. Biegli w sztuce widzą w nim mroczną pustkę, niepewną ścieżkę nicości, wiodącą przez świat magii.

Wszystkie modele, wrogie i sprzymierzone, znajdujące się w odległości do 6” od Kamienia Ciszy nie mogą rzucać zaklęć oraz korzystać z mocy magicznych i runicznych przedmiotów, które należy traktować jak zwykłe niemagiczne przedmioty odpowiedniego rodzaju.

UWAGI: Kamień Ciszy jest niedostępny dla kompanii Khazadów z Gór Krańca Świata oraz drużyn w szeregach których służą DUCHOWNI Sigmara lub Ulryka.
CENA: 150+4K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 12.

#9: Re: Errata do wersji 0.12 Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Śr marca 16, 2011 05:26 PM
    ----
Quote::
Kitajskie jedwabie:
Ludzie uwielbiają obnosić się swym bogactwem i dostatkiem, lecz tylko najbogatszych stać na odzienie, kunsztownie tkane z kitajskiego jedwabiu.

Drużyna, której dowódca nosi jedwabne ubranie może przerzucić pierwszy nieudany test rozbicia. Dowódca drużyny, odziany w kitajskie jedwabie, który zostanie Wyłączony z akcji! musi wykonać rzut K6. Wynik 4+ oznacza, że odzienie zostało zniszczone i musi zostać wyrzucone.

UWAGI: Kitajskie jedwabie są dostępne wyłącznie dla modeli należących do kompanii Muszkieterów z Nuln, Piechoty morskiej z Marienburga, Strażników dróg z Averlandu, Zbrojnej kompanii z Ostlandu, Zbrojnych z Middenheim, Żołnierzy z Reiklandu oraz Piratów z Sartosy i Psów Wojny.
CENA: 50+2K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 9.

#10: Re: Errata do wersji 0.12 Author: Quintus , Location: Katowice Post Posted: Cz marca 17, 2011 10:32 AM
    ----
Eh, czemu jeszcze bardziej przytępiłeś ogry, i tak powoli awansują:]

#11: Re: Errata do wersji 0.12 Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Śr marca 23, 2011 02:28 PM
    ----
CHOWAŃCE:

Quote::
POWIERNIK:
Według podań Powierniki przyjmują najczęściej postać chodzących ksiąg, które nieustannie podążają za swoimi panami.

MAG posiadający Powiernika może raz w ciągu potyczki przerzucić wszystkie kostki podczas rzucania lub rozpraszania zaklęcia. Przerzut może unieważnić uzyskane Przekleństwo Tzeentcha, może też prowadzić do rzucenia czaru z Nieodpartą Siłą lub Przekleństwa Tzeentcha.

#12: Re: Errata do wersji 0.12 Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Śr marca 23, 2011 04:41 PM
    ----
Quote::
Nieumarły:
Wszystkie stworzenia ze zdolnością specjalną NIEUMARŁY podlegają następującym zasadom:
- Nieumarli są ODPORNI NA PSYCHOLOGIĘ.
- Nieumarli stronnicy nigdy nie zdobywają doświadczenia.
- Nieumarli są odporni na wszelkie zaklęcia działające na umysł oraz niepodatni na choroby i trucizny – za wyjątkiem grobowego korzenia.
- Ożywieńcy są całkowicie odporni na ból, w grze odzwierciedla to zasada według której wynik rzutu Powalony na ziemię! w TABELI EFEKT ZRANIENIA, należy traktować jako Oszołomiony!. Ponadto, w przypadku ożywieńców nie stosuje się zasady OGŁUSZAJĄCY.
- Nieumarli stronnicy nie mogą biegać o ile w momencie rozpoczęcia ruchu nie znajdują się w zasięgu dowodzenia modelu bohatera podlegającego zasadzie DOWÓDCA. Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy bohater jest Oszołomiony!, został Powalony na ziemię! lub Ucieka!.
- Nieumarli stronnicy w ramach reakcji na szarżę mogą tylko trzymać pozycję.

Quote::
Ghoule zaczynają z A2.

#13: Re: Errata do wersji 0.12 Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Śr marca 23, 2011 07:54 PM
    ----
Ok, raz jeszcze usiadłem przy zasadach dotyczących wyznawców Khorna i wymyśliłem coś takiego.
Quote::
Piętno Khorna:
Khorne sprzyja swym wybrańcom. Bohater naznaczony Piętnem Khorna zadaje trafienia krytyczne jeżeli w rzucie na zranienia wypadnie niemodyfikowalna 5 lub 6
Kult Karmazynowej Czaszki posiadał już dostęp do tej umiejętności tyle, że nazywała się 'Gniew Khorna', zamiast w/w zdolności mają teraz dostęp do:
Quote::
Egida Khorna:
Bohater cieszy się wyjątkową łaską Pana Krwi, która naznacza ciało wybrańca runami Chaosu. Bohater podlega zasadzie specjalnej ODPORNOŚĆ NA MAGIĘ (2).
Pozostałe kompanie (Grasanci i Zwierzoludzie) mają dostęp do 'nowego' Piętna Khorna.

#14: Errata do wersji 0.12 Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Sb marca 26, 2011 01:51 AM
    ----
Quote::
Strzelanie a Walka Wręcz:
Modele związane walką wręcz są dalece zbyt zajęte bojem o życie, by korzystać z broni dystansowej lub umiejętności czy zasad specjalnych używanych w fazie strzelania.
Związane walką wręcz modele nie mają prawa strzelać z broni dystansowej oraz korzystać z umiejętności lub zasad specjalnych używanych w fazie strzelania.

#15: Errata do wersji 0.12 Author: quidamcorvus , Location: Katowice/Żory, śląskie Post Posted: Pn marca 27, 2011 05:45 PM
    ----
Quote::
Obrona przeszkody oraz schodów & drabin:
Modele ustawione do 1” za murem, żywopłotem, czy inną przeszkodą lub stojące do 1" od szczytu schodów czy drabiny mogą zająć pozycje do ich obrony. W takim przypadku należy model natychmiast dostawić do przeszkody lub schodów albo drabiny. Wróg, chcąc zaatakować obrońcę w walce wręcz, musi to zrobić w zwykły sposób, a więc wykonując szarżę. Atakujący model nie musi fizycznie przekraczać przeszkody, a wręcz nie może tego zrobić, gdyż jest broniona. Zamiast tego model ustawia się po drugiej stronie przeszkody, na wprost obrońcy.
Model szarżujący na wroga za bronioną przeszkodą czy stojącego u szczytu schodów lub drabiny nie uzyskuje premii, które normalnie wynikają z szarży i walczy w taki sposób, jakby włączył się do walki już w poprzedniej turze. Oznacza to, że nie uzyskuje automatycznie pierwszeństwa działania, lecz działa zgodnie z porządkiem INICJATYWY, nie otrzymuje premii do broni za używanie kopii czy innych broni, które premiują szarżujących, nie będą również działały zasady specjalne związane z szarżą i tak dalej.
Zasadzie tej nie podlegają atakujące wroga modele ze zdolnością LOT.
Broniący przeszkody model, może związać walką maksymalnie tyle modeli, ile stykałoby się z jego podstawką, gdyby ustawić je w linii prostej.Forum IndexDyskusja ogólna [Warheim FS]

1 2
>
Page 1 of 2